Projekt GP Krk d.d.

Detalji projekta

Poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjene emisije stakleničkih plinova na betonari Kukuljanovo

 

Vrijednost investicije: 1.161.916, 83 kn

Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. za poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje udjela obnovljivih izvora energije, projektom će provesti 1 mjera energetske obnove ostale

tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom/radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa, a koja će rezultirati energetskom učinkovitošću kroz uštedu energije od 86.770,00 kWh. Provedenom mjerom doprinijeti će se ostvarenju cilja projekta, odnosno ukupnom smanjenju energije u troškovnoj cjelini za 52,03%, u odnosu na postojeće stanje, kao i smanjenju emisije CO2 od 18,12759 tCO2/god.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više o projektu pročitaj ovdje.