EU Projekti - Jelić Konzalting

Poboljšanje konkurentnosti IKT

KRATAK OPIS PROJEKTA:

 
Poduzeće Jelić konzalting d.o.o. će realizacijom projekta unaprijediti i optimizirati poslovanje kroz 6 poslovnih procesa:

- upravljanje ljudskim potencijalima,
- financije i računovodstvo,
- prodaja,
- marketing,
- strateško planiranje,
- upravljanje rizicima.

Provedbom svih projektnih aktivnosti utjecat će se na rješavanje detektiranih problema koji se tiču informatičke opreme i tehnologije, a koji neposredno utječu na gotovo sve poslovne procese. Nabavljenim softverom stvorit će se platforma koja će omogućiti brže odvijanje svih poslovnih procesa i povećati će se kvaliteta isporučenih usluga. Projekt traje 8 mjeseci.
 

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 
Dobavom i implementacijom opreme i softverskih rješenja rezultirat će povećanjem prihoda od prodaje poduzeća od 11,4%, povećanjem zapošljavanja za 1 novog zaposlenika, provedenom edukacijom za 9 zaposlenika te nabavljenom IKT opremom u vrijednosti od 175.267,49 HRK.

- Ukupna vrijednost projekta: 222.834,37 HRK
- Iznos koji sufinancira EU: 115.873,87 HRK
- Razdoblje provedbe projekta: od 22.08.2019. do 22.04.2020.
- Kontakt osoba za više informacija: info@jelic-konzalting.hr

 

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više o projektu pročitaj ovdje.