Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Objavljen natječaj Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

  • 9.8.2019.
  • msp
  • poduzetničke potporne institucije
  • ppi

Dana 26.07.2019. objavljen je natječaj za usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Svrha ovog Poziva je osiguravanje potpore osnivanju novih poduzeća, olakšavanju poslovanja aktivnih poduzeća i jačanju institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Ovim Pozivom želi se potaknuti pružanje usluga za MSP–ove, a kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja. Svrha Poziva je osiguravanje potpore osnivanju novih poduzeća, olakšavanju poslovanja aktivnih poduzeća i jačanju institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u RH.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI, nadogradnja postojećih web-stranica PPI te povezivanje subjekata na području djelovanja PPI.

Prihvatljivi prijavitelji: PPI-jevi koji su do 31.12.2018. godine upisani i javno objavljeni u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori) te slobodne zoname osnovane temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama zakona kojim se regulira osnivanje, upravljanje i poslovanje slobodnih zona u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000,00 kn.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 600.000,00 kn.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 16.08.2019 11:00:00 sati dok je rok za podnošenje projektnih prijava 16.10.2019 11:00:00.

Više informacija o javnom pozivu je dostupno na sljedećem linku:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=5a5f0231-c896-4242-9d2d-264298f32e41

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više o projektu pročitaj ovdje.