Inovacije u S3 područjima

Objavljen natječaj Inovacije u S3 područjima

  • 7/9/2019
  • s3
  • inovacije

Dana 28.06.2019. objavljen je natječaj Inovacije u S3 područjima.

Svrha ovog Poziva je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su mikro poduzetnici, mali poduzetnici i srednji poduzetnici.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 750.000,00 kn.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000.000,00 kn.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 15.07.2019. u 11:00:00 sati dok je rok za podnošenje projektnih prijava 15.11.2019 u 11:00:00 sati.

Više informacija o javnom pozivu je dostupno na sljedećem linku:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=f06e5874-b387-43a6-b487-d8367d3250f4

Development of this Web application was co-funded by the European Union, from the European Regional Development Fund. Read more about the project here.