Projekt Spectre d.o.o.

Detalji projekta

Kratak opis: Aktivnosti unutar projekta ` Hitna stanja i edukacija 3D usmjerene su na razvoj inovacije u ranoj fazi istraživanja kako bi se provela tehnička i komercijalna provjera inovativnog koncepta rješenja za 3D edukaciju u hitnoj medicini s ciljem minimiziranja potencijalnih tehničkih i komercijalnih rizika. Kroz ovaj projekt biti će provedena sveobuhvatna komercijalna i tehnička verifikacija i validacija rezultata istraživanja s komercijalnim potencijalom.

Vrijednost projekta: 556.904,48 kn

Trajanje projekta: veljača 2020. – veljača 2021.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više o projektu pročitaj ovdje.