Projekt Ministarstvo turizma

Detalji projekta

Izradom 5 aplikacija javnih e-usluga, opremanjem klijentskom opremom službenika kao i povezivanjem postupaka više tijela javne uprave u integrirani državni informacijski sustav riješiti će se učinkovitost javne uprave čime će se skratiti vrijeme potrebno za obradu zahtjeva građana i poduzetnika kao i smanjiti troškovi pružanja javnih e-usluga u turizmu te će se bitno smanjiti mogućnost pogreške u pružanju javnih e-usluga.

Provedbom projekta povećati će se i transparentnost državne i javne uprave kroz pružanje ažurnih turističkih informacija prema građanima i poduzetnicima u sektoru turizma.

Vrijednost projekta: 39.484.168 HRK

Trajanje projekta: 09/2014 – 09/2020

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više o projektu pročitaj ovdje.