Projekt Devetka Craft j.d.o.o.

Detalji projekta

Ulaganje u digitalnu i zelenu tranziciju pivovare Devetka Craft

Projekt je investicija koja će Devetku Craft j.d.o.o. i MSP RH učiniti konkurentnijima na domaćem tržištu proizvodnje piva kao i na tržištu EU. Projekt doprinosi inovaciji, modernizaciji i optimizacija procesa proizvodnje korištenjem digitalne tehnologije i zelene tehnologije, koja će pridonijeti učinkovitijem korištenju resursa, smanjenje potrošnje ele. energ. za 1.348,65 kW/h tj. smanjenje vode za 192 m³ . Realizacijom će se uvesti 3 nove inovacije u proizvodni ciklus povezana sa zelenim i digitalnim ciljevima te horizontalna digitalizacija poslovanja, povećat će se prihodi od prodaje za 84,84% i prihodi od izvoza za 100% . Isto će se ostvariti nabavkom opreme i strojeva, zapošljavanjem 2 radnika i marketinškim aktivnostima.

Vrijednost investicije: 1.342.107,20 kn

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više o projektu pročitaj ovdje.